mn hc: n t chc giao thng cng cng

Ngnh hc: K thut h tng th

 

1. Tn hc phn: n T chc giao thng cng cng

2. S n v hc trnh: 2

3. Trnh : cho sinh vin nm th t

4. Phn b thi gian: 30 tit n

5. iu kin tin quyt: Nm th t, hc k I

6. Mc tiu ca hc phn:

+ Gip sinh vin cng c li kin thc hc ti mn hc T chc giao thng cng cng

+ Sinh vin thc hin thit k n hon chnh cho GTCC trong mt th thc t

7. M t vn tt ni dung hc phn:

Ni dung chng mc

S tit

1.     nh gi chung v th v phn khu giao thng

2.     Thit k h thng GTCC cho th

3.     Tnh ton cc bng biu thng s

4.     Thit k h thng tuyn GTCC

5.     Tnh ton s lng phng tin GTCC cn thit

3 tit

6 tit

10 tit

6 tit

5 tit

8. Nhim v ca sinh vin: D lp gi n

9. Ti liu hc tp:

+ Sch, gio trnh chnh: Giao thng thnh ph

10. Tiu chun nh gi sinh vin:

+ D lp:

+ Bo v n

11. Thang im: 10

12. Ni dung chi tit hc phn:

1, nh gi chung v th v phn khu giao thng (3 tit)

nh gi v tnh hnh hin trng GTCC ca T nu c

nh gi v din tch, dn s, thnh phn dn c th theo HPT

Phn chia th thnh cc khu giao thng v s b xc nh cc im tp trung

2, Thit k h thng GTCC cho th (6 tit)

Vch h thng GTCC cho th ni lin cc im tp trung v cc khu dn c

Tnh ton 3 ch tiu xc nh s hp l ca h thng va thit k

3, Tnh ton cc bng biu thng s (10 tit)

Tnh ton cc thng s ca mng li GTCC th thng qua cc bng biu c lin quan cht ch n nhau

Lp bng phn b dng hnh khch

4, Thit k h thng tuyn GTCC (6 tit)

Thit k h thng tuyn GTCC

Kim tra cc ch tiu thng s ca mng li tuyn

5, Tnh ton s lng phng tin GTCC cn thit (5 tit)

Tnh ton ra s lng phng tin GTCC cn thit cho mng li GTCC th va thit k. Kim tra li v chnh sa nu cn.

 

Ngy 15 thng 3 nm 2006

Cn b lp cng CN B mn

 

 

 

 

 

 

 

Ung Phng Lan Phm Hu c

 

BCN Khoa duyt